Đăng nhập

Nhạc nền nghe khá giống nhau! kể cả âm điệu nữa cũng có vài chỗ giống nếu mình nghe đúng! nhưng thấy chả vấn đề nhiều vì bài ST làm khá hay,

Em Của Ngày Hôm Qua - Sơn Tùng M-TP đạo nhạc nhóm Exid !

This text is replaced by the Flash movie 12.
Người gửi: HayVui 2 tháng trước , 576 lượt xem, 0 bình luận

Nhạc nền nghe khá giống nhau! kể cả âm điệu nữa cũng có vài chỗ giống nếu mình nghe đúng! nhưng thấy chả vấn đề nhiều vì bài ST làm khá hay

em cua ngay hôm qua M-tp sơn tung dao nhac nhom Exid, http://www.hayvui.com/em-cua-ngay-hom-qua-son-tung-m-tp-dao-nhac-nhom-exid-98161, Ta?i Em cu?a nga?y hôm qua da?o nha?c exid, nhom m-tp, L??i ba?i ha?t " em cu?a nga?y hm qua", Ta?i ba?i em cu?a nga?y hm qua, L??i ba?i ha?t"em cu?a nga?y hm qua", L??i ba?i ha?t " Em cu?a nga?y hm qua", L??i ba?i ha?t " em cu?a nga?y hm qua" Mtp s?n tu?ng, em cua nga hom qua m-tp son tung, emcuanghomqua, hinh anh son tung nhom nhac m-tp, em cua ngay hom qua dao nhac, casi son tungMTP, ddao nhac em cua ngay hom qua, a cua ngay hom qua, em, cua ngay hom qua son tung xem hinh, em cua ng a y hom qua, em cu cua ngay hom qua, em cua ngay hom qua tung son tao nhac, hinh anh son tung mtp em cua ngay hom qua, son tung mtp dao nhac, em cua ngay hom qua son tung CO HINH, Ba?i ha?t"em cu?a nga?y hm qua", em cua ngay ho9m va son tung, em cu ngay hom qua, nhac em cua ngay hom qua cua st, em cua ngay hom l, nhaqc em cua ngay hom qua cua st, son tung dao nhac, nge nhac son tung em cua ngay hom qua, nghe nhac m cua ngay hom qua, nhac hinh em cua ngay hom qua son tung mtp, em cua ngay hom qua son tung nhac hinh, xem anh nhom nhac son tung mp-t, mtp em cua ng, nhac cua son tung em cua ngay hom qua, em cu ngay hom qaua son, COI NHAC EM CUA NGAY HOM PUA SON TUNG, em cua ngay hom qua son tung co hinh, nhac cuason tung em cua ngay homqua, son tung m tp dao nhac, nhac video em cua ngay hom qua-son tung m tp, nghe nhac em cua ngay hom qua son tung, em cua ngay hom qua Son Tung co hinh, M-TP dao nhac, em cua ng hom qua, nge bai em cua ngay hom qua cua son tung co hinh, nhac hinh em cua ngay hom qua, Nhac cua son tung em cua ngay hom qua, https://www.nghe bai em cua ngay hm qua, NHAC CUA SON TUNG EM CUA NGAY HOM QUA, NHAC HINH EM CUA NGAY HOM QUA
Link chia sẻ:
Nhúng FORUM:
Nhúng WEB:
Bình luận của bạn
Tiếp tục cùng thể loại: Hay và ý nghĩa
Hay và ý nghĩa bởi HayVui 2 tháng trước
420 lượt xem - 0 bình luận
Hay và ý nghĩa bởi HayVui 2 tháng trước
393 lượt xem - 1 bình luận
Hay và ý nghĩa bởi HayVui 2 tháng trước
241 lượt xem - 0 bình luận
Hay và ý nghĩa bởi HayVui 2 tháng trước
271 lượt xem - 3 bình luận
Hay và ý nghĩa bởi HayVui 2 tháng trước
160 lượt xem - 0 bình luận
Hay và ý nghĩa bởi HayVui 2 tháng trước
265 lượt xem - 0 bình luận
Hay và ý nghĩa bởi HayVui 2 tháng trước
404 lượt xem - 0 bình luận
Hay và ý nghĩa bởi HayVui 2 tháng trước
268 lượt xem - 0 bình luận
Hay và ý nghĩa bởi HayVui 2 tháng trước
287 lượt xem - 0 bình luận
Hay và ý nghĩa bởi HayVui 2 tháng trước
537 lượt xem - 1 bình luận
Hay và ý nghĩa bởi HayVui 2 tháng trước
188 lượt xem - 0 bình luận
Hay và ý nghĩa bởi HayVui 2 tháng trước
250 lượt xem - 0 bình luận
Hay và ý nghĩa bởi HayVui 2 tháng trước
195 lượt xem - 0 bình luận
Hay và ý nghĩa bởi HayVui 2 tháng trước
230 lượt xem - 0 bình luận
FANPAGE trên facebook
Bình luận mới nhất